ПрАТ "ПКІ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ"

В грудні 1965 року. створене проектно-конструкторське бюро конвеєробудування (з 1973 р. - Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування) . ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" атестовано як наукову установу (свідоцтво про атестацію № 2010-5 від 16.11.2010р.),яку визначено головною науковою установою з питань науково-технічного забезпечення промисловості за напрямом : “Розробка автоматизованих транспортно - складських систем та підіймально - транспортного обладнання для всіх видів виробництв”. Зразки розроблених в інституті підйомно-транспортних машин і механізмів неодноразово демонструвалися на ВДНГ СРСР та України , де здобували золоті та срібні медалі.

Транспортно — технологічні системи виготовлені за проектами наших спеціалістів забезпечують неперервне або періодичне транспортування різноманітних виробів і матеріалів по замкнених чи розгалужених просторових трасах , дозволяють переводити їх з одного рівня на іншій , задавати швидкість переміщення вантажів , складувати та подавати вироби на технологічні дільниці , автоматизувати процеси завантаження і розвантаження штучних вантажів і сипких матеріалів .

Обладнання за розробками інституту виготовляється ПрАТ “Конвеєр” і іншими машинобудівними підприємствами України .