Інформація про загальну кількість акцій (2019)

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів – 19.04.2019 року, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ ПКІ конвеєробудування, що відбудуться 25.04.2019 року  1. Загальна кількість акцій – 1 299 400 штук;

  2. Загальна кількість голосуючих акцій – 1 260 349 штук.

Голова правління М. Липин