Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Проектно-кострукторський інститут конвеєробудування"

2. Код за ЄДРПОУ: 04601819

3. Місцезнаходження: 79007 м. Львів, вул. Базарна, 20

4. Міжміський код, телефон та факс: 032 261 23 77, 032 261 23 77

5. Електронна поштова адреса: conveyor@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http:www.pki-conveyor.com

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

8. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016 року.

9. Повідомлення опубліковано у №82 «Бюлетень. Цінні папери України».

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Припинено повноваження Голови Наглядової Ради, представника РВ ФДМУ по Львівській області, начальника відділу контрольно-ревізійної роботи та аудиту РВ ФДМУ Вольчака Ярослава Івановича згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Вольчак Я.І. не надавав дозвіл на розкриття паспортних даних, немає непогашеної судимості за корисливі злочини.

Припинено повноваження Члена Наглядової Ради, представника РВ ФДМУ по Львівській області, головного спеціаліста з управління корпоративними правами  РВ ФДМУ Грицько Олександри Степанівни згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Грицько О.С. не надавала дозвіл на розкриття паспортних даних, немає непогашеної судимості за корисливі злочини.

Припинено повноваження Члена Наглядової Ради, представника РВ ФДМУ по Львівській області, начальника відділу промислової політики Управління промислової політики, капітальних вкладень та енергозабезпечення Департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації Савки Наталії Романівни згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Савка Н.Р. не надавала дозвіл на розкриття паспортних даних, немає непогашеної судимості за корисливі злочини.

Припинено повноваження Члена Наглядової Ради, акціонера-фізичної особи, представника трудового колективу ПАТ ПКІ конвеєробудування Тимчук Ірини Романівни згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Тимчук І.Р. не надавала дозвіл на розкриття паспортних даних, немає непогашеної судимості за корисливі злочини.

Припинено повноваження Члена Наглядової Ради, представника акціонера - юридичної особи ТзОВ "Краківський ринок" Янківа Володимира Юліановича згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Янків В.Ю. не надавав дозвіл на розкриття паспортних даних, немає непогашеної судимості за корисливі злочини.

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії, представника РВ ФДМУ по Львівській області, головного спеціаліста контрольно-ревізійної роботи та аудиту РВ ФДМУ Сакали Надії Володимирівни згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Сакали Н.В. не надавала дозвіл на розкриття паспортних даних, немає непогашеної судимості за корисливі злочини.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії, представника РВ ФДМУ по Львівській області, головного державного ревізора-інспектора ДПІ Шевченквського району м. Львова ГУ ЛФС у Львівській області Іващишин Оксани Богданівни згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Іващишин О.Б. не надавала дозвіл на розкриття паспортних даних, немає непогашеної судимості за корисливі злочини.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії, акціонера-фізичної особи, представника трудового колективу ПАТ ПКІ конвеєробудування Бондар Катерини Єрмолаївни згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Бондар К.Є. не надавала дозвіл на розкриття паспортних даних, немає непогашеної судимості за корисливі злочини.

Обрано членом Наглядової ради згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області, якому належить 944560 простих іменних акцій - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю РВ ФДМУ по Львівській області. Строк обрання - на 3 роки.

Обрано членом Наглядової ради згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області, якому належить 944560 простих іменних акцій - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю РВ ФДМУ по Львівській області. Строк обрання - на 3 роки.

 

Обрано членом Наглядової ради згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області, якому належить 944560 простих іменних акцій - 1 представник Львівської облдержадміністрації, що діє за окремим поданням РВ ФДМУ по Львівській області. Строк обрання - на 3 роки.

Обрано членом Наглядової ради  згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року Тимчук Ірину Романівну - фізичну особу-акціонера, якій належить 1000 простих іменних акцій товариства. Пропозиція внесена акціонером товавриства. Непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня. Строк обрання - на 3 роки. Упродовж останніх 5-ти років працює у ПАТ ПКІ конвеєробудування на посаді головного економіста, член Наглядової ради. Тимчук І.Р. не надавала дозволу на розкриття паспортних даних.

Обрано членом Наглядової ради згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року від акціонера-юридичної особи ТОВ "Краківський ринок", якому належить 291382 прості іменні акції - 1 представник, що діє за окремим поданням. Строк обрання - на 3 роки.

Обрано членом Ревізійної комісії згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області, якому належить 944560 простих іменних акцій - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю РВ ФДМУ по Львівській області. Строк обрання - на 3 роки.

Обрано членом Ревізійної комісії згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області, якому належить 944560 простих іменних акцій - 1 представник  ДПІ Шевченківського району м. Львова ГУ ДФС у Львівській області, що діє за окремим поданням РВ ФДМУ по Львівській області. Строк обрання - на 3 роки.

Обрано членом Ревізійної комісії  згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року Бондар Катерину Єрмодаївну - фізичну особу-акціонера, якій належить 160 простих іменних акцій товариства. Пропозиція внесена акціонером товариства. Непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня. Строк обрання - на 3 роки. Упродовж останніх 5-ти років працює у ПАТ ПКІ конвеєробудування на посаді завідувача сектором комерційної роботи, член Ревізійної комісії. Бондар К.Є не надавала дозволу на розкриття паспортних даних.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

2. Голова правління                                                                           Липин М.Ф.

28.04.2016