Конвейори

Ми забезпечуємо виготовлення обладнання технологічних ліній транспортування штучних вантажів або сипких матеріалів по горизонтальних , похилих і вертикальних просторових трасах відповідно до вимог технологічного процесу . Захист від травматизму і охорона праці є головним пріоритетом під час створення окремих машин і механізмів та при проектування комплексних систем технологічного транспортування .

До складу розробок , виготовлення і поставок входять :